GameServer
Online
JoinServer
Online
BANNED PLAYERS
STT Tên Tài Khoản Loại Lý do Bởi Ân xá
1 viethbhp Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
2 thetuangv Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
3 suunhi123 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
4 quykiem197 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
5 quykiem123 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
6 quykiem109 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
7 quansontay Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
8 pthy2k Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
9 mrphieu Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
10 melatatca Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
11 letuglam1 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
12 lebinh306 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
13 hungbet2 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
14 hungbet1 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
15 hungbet Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
16 duymanh4 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
17 duymanh3 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
18 duymanh2 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
19 duymanh1 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
20 cuongken Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
21 congacon Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
22 balatatca Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
23 asura Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
24 anhnam14 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
25 akuma Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
26 adm_block Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
27 877478 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
28 8520 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
29 3332333 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
30 151092 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
31 1234567 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
32 0989 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
33 05052017 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 HaiAn 204 8 0
2 ZzKidzZ 187 8 0
3 Yasou 161 8 0
4 ASeMH0kQE 141 8 0
5 Joker 104 8 0
6 Kelimen 103 8 0
7 TuanHiep 102 8 0
8 QuyKiemYS 100 8 0
9 Coffee 100 8 0
10 PVySanSan 100 8 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 DEAD Quinn 0
2 ChuTich Class 0
3 ChemThue NoTank 0
4 Chanh mywife 0
5 Cafe24h ChemGio 0
6 BLOOD TuanHiep 0
7 Angel EmLaHa 0
8 Ahihi BoDitSoAi 0
9 AeHPhong ASeMH0kQE 0
10 1vs1 OzElf 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 2071
Tổng số nhân vật 4574
Tổng số Guilds 21
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 0
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
Excellent Bone Armor + 15
1000 Credits
Excellent Ring of Ice + 13
1000 Credits
Excellent Eviss Bone Pants + 15
1000 Credits
Excellent Sylions Bone Gloves + 15
1000 Credits
Bone Boots + 15
1000 Credits
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0