GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: PKClear
Master: SieuChuoi
Điểm: 0
Số thành viên: 18

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 SieuChuoi
Fist Master 25 4 400 Offline Chủ hội
2 quykiem190
Dimension Master 31 8 400 Offline Quản lý
3 PVySanSan
Blade Master 100 8 400 Offline Hội đối địch
4 CiFer
Blade Master 96 8 400 Online Hội đối địch
5 BoGiaMu
Fist Master 79 7 400 Offline Hội đối địch
6 WrathKing
Blade Knight 6 2 39 Offline Thành viên
7 VuToPro
Dimension Master 4 0 400 Offline Thành viên
8 quykiem213
Fist Master 0 7 90 Offline Thành viên
9 Queen
Dimension Master 15 2 90 Offline Thành viên
10 Asuran
Dimension Master 24 2 400 Offline Thành viên
11 POtmm
Dimension Master 100 2 400 Online Thành viên
12 PenTK
Grand Master 88 0 251 Online Thành viên
13 Ocean
Dimension Master 40 5 400 Offline Thành viên
14 Miss
Grand Master 0 5 400 Offline Thành viên
15 Loveis
Dimension Master 42 2 400 Offline Thành viên
16 KASka
Blade Master 43 2 400 Offline Thành viên
17 GameMater
Grand Master 58 2 350 Offline Thành viên
18 ELBBT
Thánh Nữ 50 2 400 Online Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 HaiAn 204 8 0
2 ZzKidzZ 187 8 0
3 Yasou 161 8 0
4 ASeMH0kQE 141 8 0
5 Joker 104 8 0
6 Kelimen 103 8 0
7 TuanHiep 102 8 0
8 QuyKiemYS 100 8 0
9 Coffee 100 8 0
10 PVySanSan 100 8 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 DEAD Quinn 0
2 ChuTich Class 0
3 ChemThue NoTank 0
4 Chanh mywife 0
5 Cafe24h ChemGio 0
6 BLOOD TuanHiep 0
7 Angel EmLaHa 0
8 Ahihi BoDitSoAi 0
9 AeHPhong ASeMH0kQE 0
10 1vs1 OzElf 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 2071
Tổng số nhân vật 4574
Tổng số Guilds 21
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 0
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
Excellent Bone Armor + 15
1000 Credits
Excellent Ring of Ice + 13
1000 Credits
Excellent Eviss Bone Pants + 15
1000 Credits
Excellent Sylions Bone Gloves + 15
1000 Credits
Bone Boots + 15
1000 Credits
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0