GameServer
Online
JoinServer
Online
TOP DONATE
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng thẻ nạp
1 Không công bố CiFer 1,000,000
2 Không công bố 16th12 400,000
3 Không công bố qewqeqe 330,000
4 Không công bố Chưa tạo nhân vật 300,000
5 Không công bố NoSmoking 300,000
6 Không công bố ASeMH0kQE 220,000
7 Không công bố NoTank 220,000
8 Không công bố Chưa tạo nhân vật 200,000
9 Không công bố Khuee 200,000
10 Không công bố CoNongDan 180,000
11 Không công bố HanDanBa 150,000
12 Không công bố Kelimen 110,000
13 Không công bố TaeYuong 100,000
14 Không công bố Miss 100,000
15 Không công bố POtmm 100,000
16 Không công bố NhuNaoNoi 100,000
17 Không công bố Rocket 50,000
18 Không công bố Chưa tạo nhân vật 50,000
19 Không công bố Chưa tạo nhân vật 50,000
20 Không công bố sssssss 50,000
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 HaiAn 204 8 0
2 ZzKidzZ 187 8 0
3 Yasou 161 8 0
4 ASeMH0kQE 141 8 0
5 Joker 104 8 0
6 Kelimen 103 8 0
7 TuanHiep 102 8 0
8 QuyKiemYS 100 8 0
9 Coffee 100 8 0
10 PVySanSan 100 8 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 DEAD Quinn 0
2 ChuTich Class 0
3 ChemThue NoTank 0
4 Chanh mywife 0
5 Cafe24h ChemGio 0
6 BLOOD TuanHiep 0
7 Angel EmLaHa 0
8 Ahihi BoDitSoAi 0
9 AeHPhong ASeMH0kQE 0
10 1vs1 OzElf 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 2071
Tổng số nhân vật 4574
Tổng số Guilds 21
Số Game Masters 2
Số người online 50
Online trong ngày 0
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
Excellent Bone Armor + 15
1000 Credits
Excellent Ring of Ice + 13
1000 Credits
Excellent Eviss Bone Pants + 15
1000 Credits
Excellent Sylions Bone Gloves + 15
1000 Credits
Bone Boots + 15
1000 Credits
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0